063 871 29 73   011 271 21 24
Radno vreme: 9:00-14:00

Banovići - mrki - orah
Banovići - mrki - orah

Ugalj Banovići je mrki visokokalorični ugalj, dobija se površinskom i podzemnom ili jamskom exploatacijom.
Banovići ugalj je jedan od najpoznatijih, uvoznih ugljeva koji dolazi iz Federacije BIH.
Koristi se, pretežno, u kotlovima za parno grejanje. Razvija optimalne temperature i u mesecima kada je temperatura znatno u minusu i kada je u blagom plusu.
Prednost mu je visoka toplotna moć, mana nizak procenat sagorljivih materija. Kako bi narod rekao “ima šljake”.
Narod ga često pogrešno naziva i kameni ugalj Banovići i pored toga što ga proizvodi Rudnik Mrkog Uglja Banovići, ispravno je mrki ugalj Banovići.

Proizvođač: Rudnik Mrkog Uglja Banovići - Federacija BIH.
Kopovi: Grivice, Turija i Čubrić
Granulacija: Orah -40 mm +15 mm.
Gornja kalorična vrednost: 19712 KJ/kg - 4657 kcal/kg
Donja kalorična vrednost: 18500 KJ/kg - 4711 kcal/kg
Sadržaj pepela: 12.09%
Sadržaj vlage: 21.49%
Sadržaj ukupnog sumpora: 1.88%


Cena: 24.000,00 rsd

Ima na lageru

Kupiti